toekomstige organisatiestructuur van Klimapedia

In dit document is de toekomstige organisatie-structuur van Klimapedia beschreven