Syllabus Bouwfysica Rijksgebouwendienst, deel 1: Warmte en Vocht (1976-1978).

De syllabus Bouwfysica is opgesteld ten behoeve van de interne cursussen bij de Rijksgebouwendienst in de jaren 1976-1978 na introductie van de Bouwfysica bij de dienst vanaf 1 januari 1975 op initiatief van het hoofd van de afdeling Warmte- en Luchtechniek, ir. Th.M. Pelser.

Rijksgebouwendienst, Hoofdafdeling Bouw

‘s Gravenhage, november 1976, april 1978

ir. A.C. van der Linden