Beschikbaar op ISSO Open met KennisID inlog

Praktijkboek Bouwfysica en Bouwtechniek (SBR)

Om in de praktijk te voldoen aan de vereiste bouwfysische prestaties, is het van belang dat je weet welke bouwtechnische maatregelen en aandachtspunten belangrijk zijn om te voldoen aan de gestelde eisen en daarmee de kwaliteit te borgen. Ook is het van belang globale kennis te hebben van de achtergronden hiervan. In dit boek zijn de laatste algemeen geaccepteerde bouwtechnische inzichten verwerkt volgens de laatste stand der techniek. Door de “tips voor kwaliteitsborging” in dit boek ter harte te nemen, wordt de kans op onverwachte problemen na oplevering substantieel verkleind.

Deze publicatie is gemaakt om een belangrijke bijdrage te leveren aan het praktische begrip van alles wat bouwtechnisch nodig is om een goed gebouw te realiseren. De kans op problemen na oplevering wordt hiermee verder verkleind en de bouwtechnische kwaliteit van nieuwe gebouwen wordt hiermee verder verbeterd.