gc 49 – Stedebouwfysica – TUD 1973

Aantekeningen en hand-outs van de colleges Stedenbouwfysica van prof. ir. A.C. Verhoeven met als gasten ir. B. Feitsma (TNO) en ir. N. Feis (TNO).