gc 45N-1 Warmte/Vocht – TU Delft

uitgave
januari 1983; herdruk : augustus 1984

uitgever
Vakgroep Bouwfysica, Afdeling der Civiele Techniek, Technische Hogeschool Delft