Dweilen met de kraan open

In het klimaatakkoord gaat het onder andere over de relatie tussen warmtevisie en de Regionale Energiestrategie (RES) genoemd.
Bij de uitwerking van de warmtevisies is echter weinig oog voor het beperken van de benodigde warmte (energie), terwijl het realiseren van de opwekking van energie juist erg veel aandacht krijgt. Duurzame energie inzetten is prima, maar ook daarmee zuinig zijn kan zeker geen kwaad, anders wordt het dweilen met de kraan open.

auteur:

Sabine (dr. ir. S.C.) Jansen

TU Delft, faculteit Bouwkunde

afdeling Architectural Engineering & Technology

 

gepubliceerd in:

Energie+ nr. 3, oktober 2019