Duurzaam bouwen is meetbaar

In Nederland is de bouwsector verantwoordelijk voor een groot gedeelte van het energie- en grondstoffenverbruik. De bouwsector is ook verantwoordelijk voor meer dan 23 procent van al het afval. Om de milieu-impact van gebouwen en GWW-werken eenduidig en controleerbaar in kaart te brengen is de bepalingsmethode milieuprestatie gebouwen met de daarbij aangesloten Nationale Milieudatabase (NMD) met de milieu-impact van bouwproducten en gebouwinstallaties ontwikkeld. De methodiek is gestoeld op de Europese normen EN 15804 en EN 15978. Deze
normen zijn beperkt aangepast aan Nederlandse scenario’s.

Arko van Ekeren, Harry Nieman, Piet van Luijk

gepubliceerd Bouwkwaliteit in de Praktijk, nr. 2 maart 2020