Bouwfysica Special : Het Beste Gebouw

De Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging is een vereniging van mensen die het vak bouwfysica beoefenen of daar veel mee te maken hebben. Het is nadrukkelijk geen vereniging van bedrijven. Veel bedrijven (adviesbureaus) zijn overigens wel sponsor van de vereniging.

De vereniging heeft als doel het handhaven en verhogen kennisniveau (wetenschap), het verspreiden van die kennis en het bevorderen van de toepassing daarvan in ontwerp, uitvoering en beheer van bouwwerken en de gebouwde omgeving.

Dat gebeurt onder andere in contacten met de Hogescholen, Universiteiten, onderzoeksinstellingen en adviesbureaus, door het organiseren van symposia, lezingen middagen en excursies, én door het uitgeven van het blad Bouwfysica.

Daarvan tref je hierbij een exemplaar aan. Dat betreft “de special” naar aanleiding van de prijsvraag voor het “Beste Bouwfysische Gebouw” sinds het 25 jarig bestaan van de Vereniging.

Bij ontwerp- en vakoefeningen en afstudeerprojecten kunnen deze voorbeelden inspiratie leveren.

De 33 gebouwen die worden beschreven zijn allemaal op één of andere manier bijzonder door het totale concept (bouwfysica/installaties/binnenmilieu) of door bepaalde slimme vondsten op gebied van bouwfysica.

Naast de Bouwfysica Vereniging bestaan er nog de Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica voor Post-HBO opleidingen, de Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica (Klimapedia.nl) voor onderwijsmateriaal, publicaties, links naar sites, enz. en de website Bouwfysica.nl een platform voor de ontmoeting tussen studenten en bedrijven.

Van de Bouwfysica Vereniging kun je als student lid worden voor € 15/jaar (de normale contributie is € 60/jaar). Als lid ontvang je het blad Bouwfysica en kun je (meestal) gratis meedoen aan de excursies en de lezingenmiddagen. Voor de symposia gelden voor studenten ook sterk gereduceerde toegangsgelden. Kijk voor inschrijven als lid op www.nvbv.org/word-lid.