BOUW 1983 – themanummer BINNENMILIEU

Binnenmilieu is al geruime tijd een belangrijk item, dat toont ook dit themanummer van het blad BOUW van 25 juni 1983. En passant schetsen de redactionele artikelen van Ronald Rovers ook een goed beeld van de tijd. Nasst de afzonderlijke aspecten van het binnenmilieu, komt ook vooral de beïnvloeding van de algemene behaaglijkheid door de verschillende aspecten aan de orde en daarom ook de oproep om al bij de start van het ontwerp vanuit de verschillende kennisgebieden naar de ontwerpopgave te kijken voordat daadwerkelijk met ontwerpen wordt begonnen.

Ronald Rovers: Over ijsbloemen en suskasten

Lilian van der Vloed: Thermische behaaglijkheid als startpunt voor het bouwkundig ontwerp

Christa van Santen en Pollo Hansen: We krijgen licht, maar hoe beleven we dat?

M.J. Leupen: Een verkenning op het gebied van de woninghygiene

Jef van Dongen: De “Wet van Behoud van Ellende” en de geluidshinder

K.W. Dyrbye en L.C.J. van Luxemburg: Fysische ontwerpaspecten: samenhang en strijdigheid

Ben Kroon: Voor niks gaat nog steeds de zon op

Frans Evers: Kleurentelevisie deed intensievere kleurtoepasssing accepteren

G.J. Slothouber: Een morfologische beschouwing van binnenruimten

Hendrick van Leeuwen: Onvoldoende aandacht voor subjectieve behaaglijkheid

Peter Schmid: Een totaalbeeld: op weg naar een gezonde binnenruimte

Luzia Hartsuyker-Curjel: Ongedefinieerd wonen voorziet in meer behoeften