Adaptief Thermisch Comfort

Voor comfortabele en energie-efficiente gebouwen

(Tijdelijk niet beschikbaar, begin 2021 is een nieuwe versie beschikbaar)

In deze opwarmende wereld moeten we ons afvragen of we door moeten gaan meer energie en apparaten te gebruiken om ons in de gebouwde omgeving comfortabel te voelen, of dat dit niet juist een van de oorzaken van de opwarming is en dat een andere benadering noodzakelijk is. Nu we in een tijd leven waar fossiele energie schaars wordt, duurzame energiebronnen opkomen, het klimaat veranderd en we werken aan andere manieren om het binnenklimaat in de gebouwde omgeving te beheersen is het van groot belang inzicht te krijgen welke temperaturen mensen aangenaam vinden. Energie-efficiënte gebouwen en innovatieve oplossingen zijn noodzakelijk, maar dan wel gebaseerd op een eigentijdse en wetenschappelijk onderbouwde visie op thermisch comfort.

Mensen willen het niet te warm of te koud hebben en proberen altijd zich thermisch comfortabel te voelen. In omstandigheden waar dat lukt voelen mensen zich prettig, maar in gebouwen waar het niet lukt worden mensen ontevreden, presteren ze minder en gaan ze uiteindelijk klagen over het binnenklimaat. Er bestaan veel misverstanden over thermisch comfort en wij constateren een aanzienlijke kloof tussen de beschikbare wetenschappelijke kennis en wat er van deze kennis in de praktijk bij het ontwerpen en beoordelen van gebouwen wordt gebruikt. Dit boek wil dit hiaat invullen waarbij de geschiedenis van onderzoek naar thermisch comfort en het principe van thermische adaptatie wordt besproken. Daarnaast worden andere belangrijke aspecten van het binnenklimaat besproken, zoals het verband tussen prestatie en thermisch comfort en er wordt uitgelegd waarom het welhaast onmogelijk is om in kantoortuinen een voor iedereen comfortabel binnenklimaat te realiseren. Vervolgens worden de normen en richtlijnen voor het binnenklimaat behandeld en de problemen die de huidige normen opgesloten liggen en hoe hier het beste mee omgegaan kan worden. Tenslotte worden ontwerpmaatregelen voor een optimaal thermisch comfort beschreven.

 

uitgave
Stichting kennisbank Bouwfysica

over de auteurs

Ing. S.R. (Stanley) Kurvers vervulde functies bij de Rijks Geneeskundige Dienst, Bedrijfsgezondheidsdienst RBB, Arbo Management Groep, BBA Binnenmilieu, Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft en Apogeum Consult.

Drs. J.L. (Joe) Leijten vervulde functies bij de Bedrijfsgezondheidsdienst RBB, Arbo Management Groep, BBA Binnenmilieu en de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.

Beide auteurs hebben jarenlange ervaring als onderzoeker en consultant op het gebied van binnenmilieu in kantoorgebouwen en andere niet-industriële bedrijfsgebouwen. Ze ontwikkelden onderzoeksmethoden en beleidsadviezen voor de ministeries SZW en VROM, de Europese Unie en ISSO. Ze publiceerde vele malen in Nederlandse en internationale tijdschriften en congresbundels.