Windesheim, Zwolle

Hogeschool Windesheim heeft een vijftal leerlijnen van basisvakken opgezet, die de hele opleiding Bouwkunde omvatten. Bouwfysica is één van deze vakken. In het eerste leerjaar wordt de basis gelegd door de theorie van alle onderwerpen aan te bieden. Vervolgens zijn er vier vakken beschreven, die elk een thema kennen: energie en materialen, brandveiligheid, comfort en totaalbeeld. In het laatste onderwerp wordt aandacht gegeven aan ontwikkelingen in de bouwfysische wereld en worden enkele kleinere onderwerpen behandeld.

Op Hogeschool Windesheim vinden we het belangrijk dat de kennis toegepast wordt. Gedurende de hele opleiding Bouwkunde werken de studenten aan projecten, waarin zij kennis uit de vakken toepassen. Er worden steeds meer werkcolleges gegeven. Ook wordt van studenten verwacht dat een eenmaal geleerde toepassing ook in de volgende projecten wordt meegenomen. Dit geldt zeker voor de bouwfysische aspecten van het Bouwbesluit: deze komen in elk project terug.

Op Hogeschool Windesheim kunnen studenten zich specialiseren in een door hen gekozen richting door stages en door het afstudeerproject af te stemmen op hun interesse. Op deze wijze stromen per jaar een klein aantal studenten door naar bouwfysische adviesbureau’s.