HZ University of Applied Sciences

Binnen het domein Technology Water & Environment van de HZ University of Applied Sciences wordt bij de voltijd opleiding Bouwkunde veel aandacht gegeven aan de bouwfysica en verduurzaming van gebouwen. Binnen het curriculum, dat is opgebouwd uit modules waar telkens een beroepsrol in de bouw centraal staat, is doorlopend aandacht voor de aspecten lucht, licht, geluid, brand, warmte en vocht. De aspecten komen met name tot uiting in de tweedejaars module Adviseur Duurzame Ontwikkeling, waarin studenten een advies opstellen voor het verduurzamen van een bestaand complex.

Ook is er binnen de opleiding Bouwkunde aandacht voor praktijkopdrachten, zoals het nemen en analyseren van infraroodopnames, het uitvoeren van blower door testen en de ontwikkelingen van het toepassen van biobased materialen. Opdrachten met als belangrijke doel de verduurzaming van onze gebouwde omgeving.