Hogeschool Utrecht

De Hogeschool Utrecht biedt het Bachelor programma “Built Environment” aan. In deze brede bachelor opleiding over de gehele breedte van het domein gebouwde omgeving komen o.a. ook bouwkundige thema’s aan bod. Logischerwijs speelt bouwfysica een rol binnen deze cursussen.  Te denken valt aan: bouwbesluittoetsing, beoordeling van  binnenklimaat en luchtkwaliteit, het meten van geluidisolatie; bouwfysische aspecten bij renovatie, energie, installaties en duurzaamheid.