Hogeschool Inholland Alkmaar

Inholland draagt bij aan de uitdagingen in de Randstad, van de kop van Noord-Holland tot de Drechtsteden, met onderwijs voor studenten en professionals en praktijkgericht onderzoek voor de beroepspraktijk. We zijn onderscheidend op het profilerend thema de gezonde, duurzame en creatieve samenleving. De veranderingen in de samenleving op het gebied van dit thema zijn richtinggevend voor ons onderwijs en onderzoek. Wij brengen onze studenten de flexibiliteit en veerkracht bij die zij later in hun werk ook nodig hebben: professionals die niet bang zijn voor verandering en om kunnen gaan met zowel succes als tegenslag. Onze aanpak is persoonlijk en dichtbij, waarbij diversiteit onze kracht is.

Als studenten durven te leren, wordt studeren een geweldige ervaring. Hogeschool Inholland Alkmaar biedt veertien solide hbo-opleidingen aan op het gebied van techniek, economie, educatie en zorg en welzijn. Studenten studeren in een leeromgeving waarin zij het vertrouwen krijgen om te experimenteren en te oefenen in een onderwijsgemeenschap die midden in de maatschappij staat. Dat doen we door aan de slag te gaan met actuele vraagstukken uit de praktijk samen met ondernemers, non-profitorganisaties en onderwijs- en onderzoeksinstellingen uit de regio.