Hanzehogeschool Groningen

De Hanzehogeschool Groningen werkt vanuit verschillende invalshoeken aan verduurzaming van de gebouwde omgeving. In de voltijd opleiding Werktuigbouwkunde zit een stevig stuk installatietechniek. Studenten passen deze kennis toe in verschillende projecten. Zo werken we bijvoorbeeld aan een collectief warmtesysteem voor een dorp, opgebouwd uit clusters van 10-30 huizen. Dit vindt plaats in samenspraak met groepen bewoners. Daarbij rekenen we onder andere warmtestromen van woningen en gebouwen uit, onderzoeken we isolatiemogelijkheden en dimensioneren we nieuwe (duurzame) installaties voor opwekking van warmte en elektriciteit. Zowel op huis en gebouwniveau, als op wijkniveau.