De Haagse Hogeschool

Binnen de opleiding Bouwkunde richt het kenniscluster Comfort & Milieu zich op natuurkundige aspecten (brand, geluid, vocht, warmte, luchtverplaatsing) in het gebouw, de gebouwschil en rondom het gebouw. Dit in samenhang met de problematiek van de omgeving (milieu/duurzaamheid). Je krijgt kennis van bouw- en installatietechnische methoden waardoor een aangenaam klimaat verkregen wordt. Je leert hoe verschillende oplossingen met elkaar afgewogen kunnen worden tot een samenhangend advies binnen de (wettelijke) gestelde prestatie-eisen. De aangereikte theorie wordt zicht- en hoorbaar gemaakt met behulp van werkcolleges, practica en excursies. Enkele uitdagingen die in  het kenniscluster Comfort en Milieu behandeld worden zijn; welke aanpassingen zijn nodig om gebouwen aardgasvrij te maken en hoe kan je nieuwe gebouwen circulair ontwerpen en realiseren?