Doel van deze site

Klimapedia is opgericht naar aanleiding van een initiatief dat eind 1999 is gestart met de oprichting van de Stichting Kennisbank Bouwfysica. De stichting heeft als doel: het beschikbaar stellen van onderwijsmateriaal op het vakgebied van bouwfysica, installaties en binnenmilieu en het stimuleren en ondersteunen van ontwikkelingen van anderen op dit gebied.