Op weg naar een circulaire bouweconomie

Lente-akkoord 2.0 presenteert een handreiking voor bouwpartijen
die vandaag stappen willen zetten.

Link naar de publicatie.