Modelleren van warmte-, vocht-, lucht- en lichtstromen

Dit stuk beschrijft hoe warmte-, vocht-, lucht- en lichtstromen kunnen worden gemodelleerd ten behoeve van het ontwerp en de dimensionering van bouwkundige klimaatregelende voorzieningen.

Hiervoor worden theoretische grondslagen aangereikt en wordt de methode van modelleren toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Voor de samenstelling van dit stuk werd gebruik gemaakt van kennis zoals die te vinden is in handboeken van de American Society of Heating, Refrigeration en Airconditioning Engineers (ASHRAE) en de Nederlandse Technische Vereniging voor Installaties in gebouwen (TVVL). Deze handboeken geven vanuit dit vak- en wetenschapsgebied inzicht in de eigenschappen en het gedrag van gebouwen, installaties en mensen.

Het modelleren is een manier om de kennis van complexe processen toegankelijk en hanteerbaar te maken, met als doel het relatief eenvoudig kunnen nagaan van de effecten van ontwerpbeslissingen.

Het is uitermate belangrijk dat bouwkundigen een gevoel hebben voor de orde van grootte van de warmte-, vocht-, lucht- en lichtstromen in de klimaatregelende constructies die ze ontwerpen en inzicht hebben in de invloed die ze met hun vormgeving en materiaalkeuze op die stromen kunnen uitoefenen. Het modelleren is een methode om dat gevoel en inzicht te ontwikkelen.

Dit stuk is in 2001 opgesteld door Bob Schalkoort maar in feite nooit gepubliceerd.

Omdat het gebaseerd is op fysische uitgangspunten is het gewoon nog helemaal geldig.

Klimapedia, november 2022

Kees van der Linden / Peter van den Engel

auteur: Bob Schalkoort 2001