Milieubelasting kantoren 2040

Kwantificering resultaat DTO-illustratieprojecten
Uitdaging voor de Rijkshuisvesting

In het kader van het interdepartementale programma Duurzame Technologische Ontwikkeling (DTO) zijn uit een “proto-illustratieproces” vier voorbeelden van kantoorhuisvesting anno 2040 voortgekomen.
Uitgangspunt binnen het DTO-project was het beschrijven van mogelijkheden om de milieubelasting per eenheid van welvaart in dat jaar met een factor 20 t.o.v. die van 1990 te verlagen.
Als vervolg hierop kunnen vervolgens de technologische ontwikkelingen die nodig zijn om deze situatie te bereiken worden beschreven (“back casting”) en, zo mogelijk, in gang gezet.
De vier voorbeelden zijn ontwikkeld in een aantal ontwerp-workshops met een viertal architecten, voor een reële locatie in Den Haag met een bestaand gebouw.

Kees van der Linden
Michiel Haas
Mireille van den Pol

AaCee Bouwen en Milieu
NIBE Research / Sureac

november 1999