Nieuwe versie Handboek Bouwfysische Kwaliteit Gebouwen

12 juli 2023 is de derde versie van het Handboek op de site geplaatst. Alle hoofdstukken zijn zorgvuldig doorgelopen en waar nodig of gewoon gewenst is de inhoud geactualiseerd of uitgebreid.

Zie voor een verdere toelichting het voorwoord en de lijst met de mensen die het werk op zich hebben genomen. Het is heel mooi dat dit werk gecoordineerd vanuit de NVBV belangeloos is uitgevoerd door de betrokken bureaus.

De samenstellers hopen dat de komende maanden de gebruikers het boek ook kritisch bekijken en eventuele opmerkingen doorgeven. Eind september, begin oktober zal zo nodig een nieuwe versie, waarin onverhoopt toch achtergebleven type fouten of andere zaken zijn bijgepoetst, worden geplaatst.

Link naar het Handboek.