nieuwe oragnisatiestructuur van Klimapedia

In het document nieuwe organisatiestructuur van Klimapedia wordt de toekomstige organisatiestructuur beschreven