Naar een nieuwe organisatiestructuur van Klimapedia

In het document naar een nieuwe  organisatiestructuur  wordt een nieuw beeld gegeven van de toekomstige  organisatie van klimapedia