Afstemming gebouw en installatie schetsonwerp

De kunst van het ontwerpen is om een idee concreet vorm te geven, rekening houdend met de randvoorwaarden die vanuit omgeving en gebruiker worden gesteld. Het beginstadium is dus abstract en krijgt geleidelijk een steeds concretere vorm. Wanneer in de abstracte vorm een heldere visie binnen vastomlijnde kaders aanwezig is, spreekt men ook wel van een concept. Dit geld ook erg duidelijk voor het gebouw en haar klimaatinstallaties.

Auteurs
    ir. R.A.P. van Herpen
Tags
binnenklimaat
bouwwijze
buitenklimaat
etmaalcyclus
gebouwschil
gebruik
isolatie
ontwerp