Basismodule Integraal Ontwerpen

De waardering van een gebouw wordt bepaald door een groot aantal aspecten dat te maken heeft met gebruikskwaliteit en beleving. Biedt het gebouw een goed woon- of werkklimaat? Is de interne routing goed of heeft het gebouw voor bezoekers en gebruikers meer weg van een zoekplaatje? Past de uitstraling van het gebouw bij de gebruikers en zijn de uiteindelijke huisvestingskosten niet te hoog?

Auteurs
    ir. Peter Erdsieck
Tags
gebruiker
integraal
inventarisatie
ontwerp
uitzicht
voorwaarden