SKB-BFY-Brand

Brandveiligheid 2

De module brandveiligheid bestaat uit 2 delen. In ‘ Brand 1’  staat de regelgeving centraal en in ‘Brand 2’ de fysische aspecten. Zie voor een uitgebreide beschrijving van leerstof en leerdoelen het onderdeel Brand in de opleidingsbeschrijving.

 

Brand 2  (12 lesuren) – docent Bianca Bierenbroodspot – van Agtmaal

Regelgeving voor het bouwen en installeren. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • de brandveiligheidfilosofie;
  • de uitgangspunten voor brandveiligheid;
  • de veiligheidsketen;
  • de begrippen uit het Bouwbesluit in relatie tot brandveiligheid;
  • de relatie tussen de Woningwet, de Brandweerwet, de Wet Milieubeheer en de Arbowet;
  • de daaruit afgeleide regelgeving, zoals Bouwverordening, Brandbeveiligingsverordening, AMvB Milieubeheer en het Arbobesluit.

 

Links naar de relevante documenten: