SKB-BFY-Bouwbesluit

Bouwbesluit (3 lesuren) –  docent Jeroen van Haaren

Bij de verschillende bouwfysica-vakken is kennis van dit onderwerp nodig. Bouwregelgeving wordt daarom  in het begin van de cursus behandeld. Hierbij wordt ingegaan op de plaats die Bouwbesluit in­neemt binnen de bouw­regel­geving en wordt Bouwbesluit voornamelijk vanuit de tech­nische in­vals­hoek behandeld. Ook de juridische aspecten die van belang zijn om de systematiek van Bouw­besluit te begrijpen komen aan bod. Zie voor een uitgebreide beschrijving van leerstof en leerdoelen de betreffende paragraaf in de opleidingsbeschrijving.

Aandacht wordt besteed aan het op een correcte wijze interpreteren van de voorschriften van Bouw­besluit , als basis voor het kunnen toepassen daarvan bij de bouwfysica-vakken.

In dit deel van de cursus wordt behandeld:

  • de plaats van Bouwbesluit;
  • het omgaan met Bouwbesluit;
  • hoe omgaan met renovatie, rechtens verkregen niveau, functiewijziging, gelijkwaardigheid;
  • toepassen van Bouwbesluit in algemene zin en in relatie tot specifieke bouwfysische onderwerpen.

Dit vak wordt niet apart getentamineerd.

 

instelling
Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica [SKB]
media