SKB-BFY

Geluid 2 (15 lesuren) – docent Twan Vervoort

Geluid 2 gaat over de praktische toepassingen van de theorie in de bouwpraktijk, de zogenaamde “Bouwakoestiek”. Zie ook de Opleidingsbeschrijving. Naast rekenmethodieken volgens handleidingen en normbladen zoals de NEN 5077 worden ook praktijksituaties besproken en toegelicht aan de hand van rekenvoorbeelden. Uitgangspunt voor de berekeningen is Bouwbesluit 2012.

Behandeld wordt het wettelijke kader en de eisen zoals die in het Bouwbesluit zijn opgenomen en wat dit betekent voor de woningbouw. Praktijkvoorbeelden van constructies voor zowel nieuwbouw als renovatie worden besproken, mede aan de hand van praktijkrichtlijnen en SBR-publicaties.

Bij de bouwakoestiek in utiliteitsgebouwen komt de beheersing van de interne geluidniveaus, de ruimte-akoestiek, nagalmbeheersing, de spraakverstaanbaarheid en de geluidisolatie tussen verschillende ruimten aan bod.

De rekenmethode om de geluidbelasting op gevels door wegverkeerlawaai te bepalen wordt besproken. Bij de geluidwering van de gebouwomhulling wordt middels voorbeeldberekeningen inzicht gegeven in de verschillende geluidbronnen, de geluidbelastingen, de eisen en voorzieningen. Normstelling en geluidemissie bij horecagelegenheden worden eveneens behandeld. Tevens wordt aandacht besteed aan de akoestische aspecten bij technische installaties voor zowel de problematiek binnen gebouwen, als de geluidemissie naar de omgeving. Voor nieuwe woningen en scholen worden in het Bouwbesluit 2012 ook eisen gesteld aan het binnengeluidniveau ten gevolge van de eigen installaties.

Zie in de rechterkolom de readers A953 t/m A956 en het leerstofoverzicht A957..

 

instelling
Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica [SKB]
media