SKB-BFY

Gaswetten en Mollierdiagram

Gaswetten & Mollier-diagram (6 lesuren) docent Ane Marten de Vries

In de bouwfysica en installatietechniek speelt luchtvochtigheid een belangrijke rol. De verschillende gassen in de lucht (stikstof, zuurstof, koolzuurgas, waterdamp en nog wat kleinere bestanddelen) gehoorzamen aan basale fysische wetten. In dit onderdeel van de opleiding komen aan de orde:

  1. (Ideale) Gaswet & warmteleeer
  2. Opbouw van het h-x diagram voor vochtige lucht
  3. Luchtbehandelingsprocessen

Voor een volledig overzicht van leerstof en leerdoelen zie de betreffende paragraaf in de Opleidingsbeschrijving en de documenten hiernaast in de rechterfkolom.