SKB-BFY

Brandveiligheid 1

De module brandveiligheid bestaat uit 2 delen. In ‘ Brand 1’  staat de regelgeving centraal en in ‘Brand 2’ de fysische aspecten. Zie voor een uitgebreide beschrijving van leerstof en leerdoelen het onderdeel Brand in de opleidingsbeschrijving.

Brand 1  (15 lesuren) – docent Maarten Gies

In Brand 1 wordt ingegaan op de fysische verschijnselen van brand aan de hand van theorie en aan de hand van voorbeelden van de ontwikkeling van brand. Daarbij worden ook bestaande rekenmodellen hiervoor gepresenteerd, met daarbij het effect van installaties op de brandontwikkeling en het vluchten. Brandveilig bouwen is echter het belangrijkste onderdeel. Via een korte inleiding over de bouwregelgeving wordt ingegaan op de eisen aan, bepalingmethoden voor, en het werkelijke gedrag van materialen, scheidingsconstructies en draagconstructies. De volgende onderwerpen komenaan bod:

 • regelgeving;
 • materiaalgedrag;
 • brandklasse bepalingen;
 • brandoverslag en branddoorslag;
 • scheidingsconstructies;
 • brandwerendheid bepalingen;
 • brandwerendheid m.b.t. bezwijken;
 • bepalingsmethodes voor de hoofddraagconstructie
 • fire safety engineering;
 • vluchten en installaties;
 • ontwerptools

Al deze onderwerpen worden achtereenvolgens behandeld in de presentaties.

Vanwege het accent op de regelgeving is er een belangrijke relatie tussen de module Brand 1 en de module Bouwbesluit.

 

Links naar de relevante documenten:

instelling
Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica [SKB]