SKB-BFY

Energieprestatie

Energieprestatie (3 lesuren) – docent André Kruithof)

De energieprestatie van gebouwen speelt een belangrijke rol bij het ontwerpen en beoordelen (regelgeving) van gevbouwen. Nederland was het eerste land dat een complete enrgieprestatie-eis voor gebouwen invoerde ion de regelgeving. Gebaseerd op normen waarin de bpalinsmethoden zijn vastgelegd. In 2017 worden deze normen naar verwachting vervangen door wereldwijde en in Europe breed van toepassing verklaarde EN-ISO-normen.

Voor het bepalen van de epc (enrgieprestatiecoëfficiënt) moet het gebouw en het gebruik daarvan op een bepaalde manier worden geschematiseerd. Daaraan wordt in dit onderdeel van de opleiding aandacht besteed. Daarbij komen zowel bouwkundige (thermische isolatie van de schil, luchtdoorlatendheid, enz.) als installatietechnische aspecten aan de orde.

Daarnaast gaan we toe naar “BENG” gebouwen: bijna energieneutrale gebouwen. Daarvoor gelden ook weer specifieke indicatoren.

Een verdere uitwerking van leerstof en leerdoelen staat in de opleidingsbeschrijving.