ISIAQ.nl beurs voor pas afgestudeerden

Voor studenten vormt het bijwonen van een (internationale) conferentie een prachtige gelegenheid om een nog beter beeld te krijgen van al het onderzoek dat aan de basis heeft gestaan van de opleiding en aan de afronding ervan in de vorm van een (afstudeer-) project. Echter, een bezoek aan een conferentie is niet gratis.
ISIAQ.nl wil graag studenten nauwer betrekken bij haar activiteiten. Zij wil het voor een pas afgestudeerde student financieel mogelijk maken om een conferentie te kunnen bezoeken. Daarom biedt ISIAQ.nl iedere twee jaar een studentenbeurs aan waarmee het mogelijk is om een ISIAQ conferentie te bezoeken. Voor deze ronde is dat de Healthy Buildings Europe conferentie die op 21-23 jun 2021 in Oslo zal worden gehouden. Deze beurs is maximaal €1500,- en wordt vergoed op basis van gemaakte kosten. Met dit bedrag is het normaal gesproken mogelijk om de reis- en conferentiekosten inclusief het verblijf te betalen.

Zie verder de beschrijving op de ISIAQ website en het template voor het abstract dat je in moet sturen als je in aanmerking wilt komen voor deze beurs. Zie verder ook op de ISIAQ website voor algemene informatie over ISIAQ. De informatie over de beurs vin je ook onder “Nieuws en Events”. De deadline voor een aanvraag is 1 december 2020.