Licht en Bezonning: Radiaaldiagram, daglichtfactor en zonnebaan