Toekomstbestendige organisatiestructuur Klimapedia

In dit document wordt een opzet voor de toekomstige organisatiestructuur van Klimapedia beschreven