Leerbundels Milieuprestatie verhuisd

 

De leerbundels Milieuprestatie Bouw en GWW staan vanaf augustus 2023 op de eigen website van de Stichting Nationale Milieudatabase, maar ze zijn ook nog steeds bereikbaar via “leerbundels” op Klimapedia.

Nieuwe versie Handboek Bouwfysische Kwaliteit Gebouwen

12 juli 2023 is de derde versie van het Handboek op de site geplaatst. Alle hoofdstukken zijn zorgvuldig doorgelopen en waar nodig of gewoon gewenst is de inhoud geactualiseerd of uitgebreid.

Zie voor een verdere toelichting het voorwoord en de lijst met de mensen die het werk op zich hebben genomen. Het is heel mooi dat dit werk gecoordineerd vanuit de NVBV belangeloos is uitgevoerd door de betrokken bureaus.

De samenstellers hopen dat de komende maanden de gebruikers het boek ook kritisch bekijken en eventuele opmerkingen doorgeven. Eind september, begin oktober zal zo nodig een nieuwe versie, waarin onverhoopt toch achtergebleven type fouten of andere zaken zijn bijgepoetst, worden geplaatst.

Link naar het Handboek.

Terugblik EWF Symposium 23 mei 2023

Op 23 mei vond het eerste symposium van de Stichting EWF-Lab plaats bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam inclusief een rondleiding door het Langeveld Building.
Het tweede gebouw in Nederland waarin het EWF-concept is toegepast.

Winnaar NIPV-VVBA Scriptieprijs 2023

Daphne Dechering heeft met haar scriptie ‘De invloed van houteigenschappen op het brandgedrag van hout de NIPV-VVBA-scriptieprijs 2023 gewonnen.

Nieuwsbrief Klimapedia voorjaar 2023

Eind mei 2023 is de 2e nieuwsbrief van Klimapedia verschenen.

voor de nieuwsbrief zie Nieuwsbrief Klimapediavoorjaar 2023

VVBA-IFV scriptieprijs 2023 – nominaties

Voor de meest innovatieve, spraakmakende, relevante of fundamentele master- of bachelorthesis betreffende brandveiligheid stellen IFV en VVBA een scriptieprijs beschikbaar ter waarde van € 1200,=

Ben jij in 2022 of 2023 afgestudeerd? Heeft jouw onderwerp te maken met brandpreventie, protectie, repressie, nazorg, of brengt het met fire engineering de juiste verbanden tussen de schakels in de veiligheidsketen? Stuur dan je scriptie in!

Klik op de link voor meer informatie: VVBA-IFV-scriptieprijs-2023

Inmiddels zijn de nominaties bekend, zie Persbericht expertclass en nominaties nipv-vvba scriptieprijs 2023.

Tweede gebouw met EWF geopend.

Earth, Wind & Fire

 

Op 10 november 2022 is  het MFOII  van de Erasmus Universiteit in Rotterdam geopend. Hierin is het EWF systeem, ontwikkeld door Ben Bronsema, volledig toegepast. Zie het artikel van Paul Diersen.

 

ISIAQ.nl Studentenbeurs 2022 voor bezoek congres Healthy Buildings 2023

ISIAQ.nl studentenbeurs (English version below)
Voor studenten vormt het bijwonen van een (internationale) conferentie een prachtige gelegenheid om een nog beter beeld te krijgen van al het onderzoek dat aan de basis heeft gestaan van de opleiding en aan de afronding ervan in de vorm van een (afstudeer-) project. Echter, een bezoek aan een conferentie is niet gratis.
ISIAQ.nl wil studenten graag nauwer betrekken bij haar activiteiten. Zij wil het voor een pas afgestudeerde student financieel mogelijk maken om een conferentie te kunnen bezoeken. Daarom biedt ISIAQ.nl iedere twee jaar een studentenbeurs aan waarmee het mogelijk is om een ISIAQ conferentie te bezoeken. Voor deze ronde is dat de Healthy Buildings Europe conferentie, die op 12-14 juni 2023 in Aken (Duitsland) zal worden gehouden. Deze beurs is maximaal €1500,- en wordt vergoed op basis van gemaakte kosten. Met dit bedrag is het normaal gesproken mogelijk om de reis- en conferentiekosten inclusief het verblijf te betalen.
Deze beurs is beschikbaar voor studenten die in de twee jaar (rekenend vanaf 15 oktober 2020) voorafgaand aan de conferentie zijn afgestudeerd aan een Hogeschool of Universiteit in Nederland op een onderwerp gerelateerd aan het binnenmilieu. Dit geldt ook voor buitenlandse studenten. Dit betreft dus onderwerpen zoals thermisch comfort, luchtkwaliteit, visueel of akoestisch comfort en natuurlijk combinaties daarvan. Ook fysiologie en psychologie in relatie tot het binnenmilieu zijn onderwerpen die hiertoe gerekend kunnen worden, maar ook meer installatietechnische onderwerpen zijn welkom. We hanteren een ruim kader!

Zie verder, en voor aanmelden de ISIAQ.nl website

Aanmelden Ben Bronsema EWF-prijs 2022

Jaarlijks wordt de Ben Bronsema EWF-prijs uitgereikt. Deze prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 5000,–.

De komende prijs zal in het voorjaar van 2023 worden uitgereikt.

Het gaat om het leveren van een bijdrage aan het stimuleren van het gebruik van natuurlijke krachten bij de klimatisering van gebouwen. Actieve klimaatconcepten zoals de natuurlijke airconditioning van Earth, Wind & Fire kunnen worden gecombineerd met passieve maatregelen zoals goed geregelde zontoetreding, effectief gebruik van gebouwmassa (warmte/koude accumulatie), enz. Zie https://www.ewflab.nl/inschrijven/

Op de website staat nog veel meer te lezen, zie www.ewflab.nl.

Onder andere vind je daar de laatste nieuwsbrief (juni 2022) https://mailchi.mp/dc3f3b6cd6ce/ewf-lab-20158728 en links naar de artikelen waarnaar in deze nieuwsbrief wordt verwezen.

Milieuprestatie GWW

Nieuw geplaatst op 22 april 2022.

De leerbundel Milieuprestatie GWW is ontwikkeld voor de opleiding Civiele Techniek. Het lespakket biedt uitleg over het stelsel van milieuprestatie en geeft inzicht in de betekenis ervan voor GWW-sector op de weg naar een duurzame en circulaire bouweconomie.

De leerbundel Milieuprestatie GWW wordt uitgegeven door de Stichting Nationale Milieudatabase en is primair ontwikkeld voor het onderwijs, maar biedt uitgebreid informatie voor iedereen die zich meer in dit onderwerp wil verdiepen.

Het materiaal is vrij en kosteloos te downloaden om te gebruiken in de lessen van onderwijs instellingen en door andere geïnteresseerden. Het materiaal mag naar eigen inzicht worden bewerkt en aangepast.

Zie Leerbundel Milieuprestatie en Circulair Bouwen.