VVBA-IFV scriptieprijs 2023

Voor de meest innovatieve, spraakmakende, relevante of fundamentele master- of bachelorthesis betreffende brandveiligheid stellen IFV en VVBA een scriptieprijs beschikbaar ter waarde van € 1200,=

Ben jij in 2022 of 2023 afgestudeerd? Heeft jouw onderwerp te maken met brandpreventie, protectie, repressie, nazorg, of brengt het met fire engineering de juiste verbanden tussen de schakels in de veiligheidsketen? Stuur dan je scriptie in!

Klik op de link voor meer informatie: VVBA-IFV-scriptieprijs-2023

Tweede gebouw met EWF geopend.

Earth, Wind & Fire

Op 10 november 2022 is  het MFOII  van de Erasmus Universiteit in Rotterdam geopend. Hierin is het EWF systeem, ontwikkeld door Ben Bronsema, volledig toegepast. Zie het artikel van Paul Diersen.

 

ISIAQ.nl Studentenbeurs 2022 voor bezoek congres Healthy Buildings 2023

ISIAQ.nl studentenbeurs (English version below)
Voor studenten vormt het bijwonen van een (internationale) conferentie een prachtige gelegenheid om een nog beter beeld te krijgen van al het onderzoek dat aan de basis heeft gestaan van de opleiding en aan de afronding ervan in de vorm van een (afstudeer-) project. Echter, een bezoek aan een conferentie is niet gratis.
ISIAQ.nl wil studenten graag nauwer betrekken bij haar activiteiten. Zij wil het voor een pas afgestudeerde student financieel mogelijk maken om een conferentie te kunnen bezoeken. Daarom biedt ISIAQ.nl iedere twee jaar een studentenbeurs aan waarmee het mogelijk is om een ISIAQ conferentie te bezoeken. Voor deze ronde is dat de Healthy Buildings Europe conferentie, die op 12-14 juni 2023 in Aken (Duitsland) zal worden gehouden. Deze beurs is maximaal €1500,- en wordt vergoed op basis van gemaakte kosten. Met dit bedrag is het normaal gesproken mogelijk om de reis- en conferentiekosten inclusief het verblijf te betalen.
Deze beurs is beschikbaar voor studenten die in de twee jaar (rekenend vanaf 15 oktober 2020) voorafgaand aan de conferentie zijn afgestudeerd aan een Hogeschool of Universiteit in Nederland op een onderwerp gerelateerd aan het binnenmilieu. Dit geldt ook voor buitenlandse studenten. Dit betreft dus onderwerpen zoals thermisch comfort, luchtkwaliteit, visueel of akoestisch comfort en natuurlijk combinaties daarvan. Ook fysiologie en psychologie in relatie tot het binnenmilieu zijn onderwerpen die hiertoe gerekend kunnen worden, maar ook meer installatietechnische onderwerpen zijn welkom. We hanteren een ruim kader!

Zie verder, en voor aanmelden de ISIAQ.nl website

Aanmelden Ben Bronsema EWF-prijs 2022

Jaarlijks wordt de Ben Bronsema EWF-prijs uitgereikt. Deze prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 5000,–.

De komende prijs zal in het voorjaar van 2023 worden uitgereikt.

Het gaat om het leveren van een bijdrage aan het stimuleren van het gebruik van natuurlijke krachten bij de klimatisering van gebouwen. Actieve klimaatconcepten zoals de natuurlijke airconditioning van Earth, Wind & Fire kunnen worden gecombineerd met passieve maatregelen zoals goed geregelde zontoetreding, effectief gebruik van gebouwmassa (warmte/koude accumulatie), enz. Zie https://www.ewflab.nl/inschrijven/

Op de website staat nog veel meer te lezen, zie www.ewflab.nl.

Onder andere vind je daar de laatste nieuwsbrief (juni 2022) https://mailchi.mp/dc3f3b6cd6ce/ewf-lab-20158728 en links naar de artikelen waarnaar in deze nieuwsbrief wordt verwezen.

Milieuprestatie GWW

Nieuw geplaatst op 22 april 2022.

De leerbundel Milieuprestatie GWW is ontwikkeld voor de opleiding Civiele Techniek. Het lespakket biedt uitleg over het stelsel van milieuprestatie en geeft inzicht in de betekenis ervan voor GWW-sector op de weg naar een duurzame en circulaire bouweconomie.

De leerbundel Milieuprestatie GWW wordt uitgegeven door de Stichting Nationale Milieudatabase en is primair ontwikkeld voor het onderwijs, maar biedt uitgebreid informatie voor iedereen die zich meer in dit onderwerp wil verdiepen.

Het materiaal is vrij en kosteloos te downloaden om te gebruiken in de lessen van onderwijs instellingen en door andere geïnteresseerden. Het materiaal mag naar eigen inzicht worden bewerkt en aangepast.

Zie Leerbundel Milieuprestatie GWW.

Gezond én Energiezuinig (webtool)

Om antwoord te geven op de graag ‘Hoe gezond en energiezuinig is uw huis?’ is een nieuwe webtool gelanceerd voor iedere woningeigenaar: Gezond en Energiezuinig. Hiermee krijgen woningeigenaren inzicht in de mogelijkheden om een woning energiezuiniger én gezonder te maken. En nog belangrijker: de tool behoedt gebruikers voor het maken van de verkeerde keuzes op basis van één criterium.

Gezond en Energiezuinig is te gebruiken via www.gezondenenergiezuinig.nl.

Hoe zorg je voor een energiezuinig gebouw en het behoud of verbeteren van een comfortabel en gezond binnenklimaat? Vanwege energiezuinigheid willen woningeigenaren bijvoorbeeld ventilatie (en infiltratie) en het daarmee gepaarde energieverbruik beperken. Dit kan consequenties hebben voor de gezondheid, omdat verontreinigingen in de lucht minder effectief worden afgevoerd. Dit is één van de voorbeelden waarbij aanpassingen aan de woningen om energie te besparen, van invloed zijn op het comfort en de gezondheid van de gebruikers. Bij veel woningeigenaren is kennis om de juiste keuzes te maken niet aanwezig. Met de nieuwe webtool Gezond en Energiezuinig wordt iedereen geholpen om de juiste stappen te zetten voor zijn eigen woning.

Veel deelaspecten op gebied van binnenklimaat en energiezuinigheid hangen met elkaar samen. Om verkeerde beslissingen gebaseerd op alleen gezondheid of energiezuinigheid zoveel mogelijk te voorkomen, is in 2018 de Community Gezonde Gebouwen opgericht. Hierbij is de kennis op de deelaspecten temperatuur, luchtkwaliteit, licht en geluid gekoppeld en inzichtelijk gemaakt voor een breed publiek. Op die manier wil de community bijdragen aan een duurzame gebouwde omgeving. De community is een gezamenlijk initiatief van NVBV (Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging), TVVL (kennispartner in de technologiesector) en ISIAQ-NL (International Society of Indoor Environment Quality and Climate). De leden van deze community hebben verschillende achtergronden zoals bouwfysisch adviseurs, installatieadviseurs en docenten en onderzoekers van universiteiten.

De toekomstvisie van de community is gericht op het realiseren van energiezuinige én gezonde gebouwen. Daarbij gaat het om het gebouw en zijn directe omgeving die de wensen en behoeften van zijn gebruikers faciliteren. Waarbij efficiënt gebruik wordt gemaakt van de beschikbare middelen passend bij de directe omgeving van het gebouw.

Community Gezonde Gebouwen, 12 april 2022

Zie ook het artikel op TVVL Connect: Hoe gezond en energiezuining is uw huis? | Gezonde gebouwen | TVVL Connect

Rapport ‘circulariteit in ISSO-Referentiedetails’ beschikbaar

De landen in Europa hebben onlangs besloten dat zij in 2050 een volledig circulaire Europese economie willen hebben. Voor de bouw betekent dit dat alle bouwstoffen die uit gebouwen komen, weer volledig als grondstof te gebruiken of hergebruiken moeten zijn. Dit was voor ons aanleiding om te verkennen hoe toekomstig hergebruik inzichtelijk is te maken in de ISSO-Referentiedetails. Het rapport over die verkenning is nu beschikbaar en is te lezen na het aanmaken van een gratis ISSO-Profiel. Klik op de link om het rapport te bekijken!

VVBA-IFV scriptieprijs 2022

Voor de meest innovatieve, spraakmakende, relevante of fundamentele master- of bachelorthesis betreffende brandveiligheid stellen IFV en VVBA een scriptieprijs beschikbaar ter waarde van € 1200,=

Ben jij in 2021 of 2022 afgestudeerd? Heeft jouw onderwerp te maken met brandpreventie, protectie, repressie, nazorg, of brengt het met fire engineering de juiste verbanden tussen de schakels in de veiligheidsketen? Stuur dan je scriptie in!

Klik op de link voor meer informatie: VVBA-IFV-scriptieprijs-2022

 

Ventilatie en Covid-19

Nu de besmettingen met het Corona virus weer oplopen en de overheid het belang van goede ventilatie inmiddels heeft erkend en als vierde basismaatregel heeft aangemerkt, is er weer hernieuwde aandacht voor het realiseren van goed ventilatie. Maar wat is eigenlijk goede ventilatie? In het Masterplan Ventilatie, hebben TVVL, Binnenklimaat Nederland, ISSO en VCCN, verenigingen experts in gebouwventilatie of virusverspreiding, de krachten gebundeld. Het doel van het Masterplan Ventilatie is kennis, tools en andere hulpmiddelen ontwikkelen die professionals helpen om de ventilatie in gebouwen te optimaliseren. De site masterplanventilatie.nl is door ventilatiespecialist Ventilair (lid van Binnenklimaat Nederland) ingericht als centraal informatieplein en in eigendom overgedragen aan het consortium.

Op deze website zijn een aantal quickscans te vinden voor verschillende gebouwfuncties en een infographic en een rekentool.

Artikel over Losmaakbaarheid in de ISSO Referentiedetails

Losmaakbaarheid is een belangrijke methode om de bouw circulair te maken. ISSO ontwikkelt een methode om de losmaakbaarheid in de Standaard Referentiedetails inzichtelijk te maken.

In dit artikel wordt de methode om Losmaakbaarheid te bepalen en te visualiseren in de ISSO Referentiedetails toegelicht.