Toekomstbestendige organisatiestructuur Klimapedia

In dit document wordt een opzet voor de toekomstige organisatiestructuur van Klimapedia beschreven

Nieuwjaarsbijeenkomst NVBV: Aandacht voor de onderzoeksagenda

Op donderdag 25 januari hebben verschillende leden tijdens de nieuwjaarsborrel gezamenlijk stilgestaan bij wat het afgelopen jaar heeft gebracht en waar we het komende jaar naar uit kunnen kijken. Hierbij is in het bijzonder aandacht besteed aan de onderzoeksagenda Bouwfysica.

Terugblik op 2023
Twee groepen zijn de afgelopen periode actief aan de slag gegaan met de eerste twee thema’s van de onderzoeksagenda. Via twee interessante presentaties hebben Sierd Tilma (onderzoeksgroep ILS Bouwfysica) en Anika Haak (onderzoeksgroep houtbouw & akoestiek) de eerste stappen binnen hun onderzoek gepresenteerd.

Vooruitblik 2024
Bo Dorresteijn heeft de activiteiten voor komend jaar aangekondigd. Op 28 mei 2024 zal er weer een kennisdag worden georganiseerd. De inschrijvingen hiervoor zijn al geopend!  Klik hier om je aan te melden.

Tot slot heeft Janneke de Kort via een interactieve sessie met alle deelnemers ideeën en onderwerpen verzameld waar we komend jaar meer aandacht aan willen of moeten besteden. Deze ideeën hebben een mooie input opgeleverd voor activiteiten komend jaar en voor mogelijk nog meer onderzoek.

NTA 8800 versie 2024 gepubliceerd

Op 31 januari 2024 is de nieuwe versie van de NTA 8800 gepubliceerd, gratis te downloaden via NEN Connect.

Tegelijkertijd zijn de wijzigingsdocumenten van de Opnameprotocollen gepubliceerd. Deze zijn te bekijken bij ISSO.

Van februari tot en met mei wordt de software gereedgemaakt om te gebruiken en worden de bijscholingen gegeven voor de adviseurs.

Per 1 juni 2024 wordt de nieuwe versie aangewezen en kunnen hiermee nieuwe energielabels worden geregistreerd.

NIPV-VVBA Scriptieprijs 2024

Ben jij in 2023 of 2024 afgestudeerd? Heeft jouw onderwerp te maken met brandpreventie, -repressie, nazorg of brengt het met fire-engineering de juiste verbanden tussen de schakels in de veiligheidsketen? Stuur dan voor 1 mei 2024 je scriptie in!

Link naar de VVBA website.

Van Bouwbesluit naar Bbl; transponeringstabel

Nu de overheid op 1 januari 2024 de Omgevingswet invoert, vervalt het huidige Bouwbesluit 2012. Dit betekent dat alle bouwvoorschriften voortaan te vinden zijn in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Naast het aanpassen van de verwijzingen in de ISSO kennisproducten heeft ISSO ook een transponeringstabel gepubliceerd om aan te geven welke oude en nieuwe wetsartikelen met elkaar corresponderen.

Op weg naar een circulaire bouweconomie

Lente-akkoord 2.0 presenteert een handreiking voor bouwpartijen
die vandaag stappen willen zetten.

Link naar de publicatie.

Versie 3.1 Handboek Bouwfysische Kwaliteit Gebouwen

Op 14 oktober is de definitieve derde versie (3.1) van het Handboek op de site geplaatst. Alle hoofdstukken zijn zorgvuldig doorgelopen en waar nodig of gewoon gewenst is de inhoud geactualiseerd of uitgebreid. Versie 3.1 verschilt inhoudelijk niet van 3.0. Teksten zijn op basis van ontvangen commentaar aangescherpt en de layout is verbeterd.

Zie voor een verdere toelichting het voorwoord en de lijst met de mensen die het werk op zich hebben genomen. Het is heel mooi dat dit werk gecoördineerd vanuit de NVBV belangeloos is uitgevoerd door de betrokken bureaus.

Link naar het Handboek.

Leerbundels Milieuprestatie verhuisd

 

De leerbundels Milieuprestatie Bouw en GWW staan vanaf augustus 2023 op de eigen website van de Stichting Nationale Milieudatabase, maar ze zijn ook nog steeds bereikbaar via “leerbundels” op Klimapedia.

Terugblik EWF Symposium 23 mei 2023

Op 23 mei vond het eerste symposium van de Stichting EWF-Lab plaats bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam inclusief een rondleiding door het Langeveld Building.
Het tweede gebouw in Nederland waarin het EWF-concept is toegepast.

Winnaar NIPV-VVBA Scriptieprijs 2023

Daphne Dechering heeft met haar scriptie ‘De invloed van houteigenschappen op het brandgedrag van hout de NIPV-VVBA-scriptieprijs 2023 gewonnen.