De Uitdaging – masterclass bouwfysisch ontwerpen

De NVBV daagt jonge, enigszins ervaren bouwfysici uit om op basis van de uitdagingen van de Rijksbouwmeester een bouwfysisch ontwerp te maken voor een bestaand gebouw.

De Uitdaging is een oefening in integrerend ontwerpen. Tijdens het ontwerpproces wordt er gewerkt aan een integrale oplossing waarbij de relatie met de omgeving, het architectonisch ontwerp, de constructie, het klimaatconcept en het duurzaamheidsconcept allemaal aan bod komen. Maar het bouwfysisch domein is het startpunt.

Het gebouw dat het onderwerp vormt bij deze oefening is het gebouw van Rijkswaterstaat, Koningskade 4 te Den Haag.

Je werkt in subgroepen samen met collega-bouwfysici van verschillende organisaties. De subgroepen door deskundige coaches. Het ontwerpplan van de subgroep wordt door een vakkundige jury beoordeeld. De ontwerpplannen worden na afloop gepubliceerd. De masterclass bestaat uit vier bijeenkomsten in het gebouw waarvoor het ontwerpplan wordt gemaakt. Het is een kantorencomplex van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor deelname aan de masterclass gelden toelatingsregels, zie hiervoor NVBV.org.

Locatie: Den Haag

Aantal deelnemers: minimaal 12, maximaal 20.

Data: woensdag 25 september, 9 oktober, 30 oktober en 27 november 2019.

Kosten: € 850,00 excl. BTW per deelnemer.

Nadere info en aanmelding: https://nvbv.org/de-uitdaging/.

ISSO en Klimapedia koppelen hun kennis

Impuls voor kennisontwikkeling in bouwfysica en installatietechniek

ISSO en Stichting Kennisbank Bouwfysica (Klimapedia) gaan hun samenwerking versterken zodat kennis gaat stromen. Dat hebben zij woensdag 22 mei vastgelegd in een intentieverklaring. Klimapedia, platform voor Bouwfysicadocenten en -studenten van hogescholen en universiteiten, wordt gekoppeld aan het kennisplatform van ISSO. Dat betekent dat ISSO, kennisinstituut bouw- en installatietechniek, en Klimapedia samenwerken om valide kennis te ontwikkelen en te laten stromen, waardoor synergie ontstaat en valide kennis geborgd wordt. Bouwfysica vormt een verbindende schakel tussen bouw en installatie en dat wordt met deze samenwerking nog eens extra benadrukt.

De bouwfysicadocenten van de hogescholen en technische universiteiten in Nederland staan achter de intentie om meer samen te werken. Hiermee krijgt de kennisontwikkeling op het gebied van bouwfysica en installatietechniek een boost. Dat is hard nodig om verder te kunnen professionaliseren en valide kennis just in time te kunnen aanbieden in het onderwijs en de bouw- en installatiewereld.

Afgesproken is dat de volgende activiteiten worden ontplooid:

  • Er wordt vanuit dit collectief actief gewerkt aan leermateriaal gebaseerd op bijvoorbeeld leerstofmodulen en leerbundels op Klimapedia en de ISSO-kennis in de KennisBank
    (o.a. SBR Referentiedetails, ISSO-publicaties, KennisKaarten).
  • Er wordt naar gestreefd de gezamenlijke kennis ‘Klimapedia-ISSO’ via HOG bouw en ruimte, de 4 universiteiten en SKB-collectief aan te bieden aan alle hogescholen, post-hbo-opleidingen en universiteiten van Nederland.
  • De bedoeling is studenten en andere gebruikers van Klimapedia toegang te geven tot alle kennis in de ISSO-KennisBank.
  • De inhoud van Klimapedia wordt beheerd via het Kennisplatform van ISSO, maar blijft afzonderlijk benaderbaar.
  • ISSO en Stichting Kennisbank Bouwfysica blijven zelfstandige entiteiten.