Building Physics edition 2024 available

The English version of the book for the fundamentals in Building Physics is now available on Klimapedia in English.

Building Physics (English)

 

Nieuwjaarsbijeenkomst NVBV: Aandacht voor de onderzoeksagenda

Op donderdag 25 januari hebben verschillende leden tijdens de nieuwjaarsborrel gezamenlijk stilgestaan bij wat het afgelopen jaar heeft gebracht en waar we het komende jaar naar uit kunnen kijken. Hierbij is in het bijzonder aandacht besteed aan de onderzoeksagenda Bouwfysica.

Terugblik op 2023
Twee groepen zijn de afgelopen periode actief aan de slag gegaan met de eerste twee thema’s van de onderzoeksagenda. Via twee interessante presentaties hebben Sierd Tilma (onderzoeksgroep ILS Bouwfysica) en Anika Haak (onderzoeksgroep houtbouw & akoestiek) de eerste stappen binnen hun onderzoek gepresenteerd.

Vooruitblik 2024
Bo Dorresteijn heeft de activiteiten voor komend jaar aangekondigd. Op 28 mei 2024 zal er weer een kennisdag worden georganiseerd. De inschrijvingen hiervoor zijn al geopend!  Klik hier om je aan te melden.

Tot slot heeft Janneke de Kort via een interactieve sessie met alle deelnemers ideeën en onderwerpen verzameld waar we komend jaar meer aandacht aan willen of moeten besteden. Deze ideeën hebben een mooie input opgeleverd voor activiteiten komend jaar en voor mogelijk nog meer onderzoek.

NTA 8800 versie 2024 gepubliceerd (1 juli van kracht)

Op 31 januari 2024 is de nieuwe versie van de NTA 8800 gepubliceerd, gratis te downloaden via NEN Connect.

Tevens zijn de Opnameprotocollen gepubliceerd. Deze zijn te bekijken op Bouwzo:

ISSO Publicatie 82.1 – Energieprestatie woningen en woongebouwen – 6e druk

ISSO Publicatie 75.1 – Energieprestatie utiliteitsgebouwen – 6e druk

Van februari tot en met mei is de software gereedgemaakt om te gebruiken en zijn de bijscholingen gegeven voor de adviseurs.

Per 1 juli 2024 zijn de nieuwe versies aangewezen en kunnen hiermee nieuwe energielabels worden geregistreerd.

Van Bouwbesluit naar Bbl; transponeringstabel

Nu de overheid op 1 januari 2024 de Omgevingswet invoert, vervalt het huidige Bouwbesluit 2012. Dit betekent dat alle bouwvoorschriften voortaan te vinden zijn in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Naast het aanpassen van de verwijzingen in de ISSO kennisproducten heeft ISSO ook een transponeringstabel gepubliceerd om aan te geven welke oude en nieuwe wetsartikelen met elkaar corresponderen.

Rapport ‘circulariteit in ISSO-Referentiedetails’ beschikbaar

De landen in Europa hebben onlangs besloten dat zij in 2050 een volledig circulaire Europese economie willen hebben. Voor de bouw betekent dit dat alle bouwstoffen die uit gebouwen komen, weer volledig als grondstof te gebruiken of hergebruiken moeten zijn. Dit was voor ons aanleiding om te verkennen hoe toekomstig hergebruik inzichtelijk is te maken in de ISSO-Referentiedetails. Het rapport over die verkenning is nu beschikbaar en is te lezen na het aanmaken van een gratis ISSO-Profiel. Klik op de link om het rapport te bekijken!

Ventilatie en Covid-19

Nu de besmettingen met het Corona virus weer oplopen en de overheid het belang van goede ventilatie inmiddels heeft erkend en als vierde basismaatregel heeft aangemerkt, is er weer hernieuwde aandacht voor het realiseren van goed ventilatie. Maar wat is eigenlijk goede ventilatie? In het Masterplan Ventilatie, hebben TVVL, Binnenklimaat Nederland, ISSO en VCCN, verenigingen experts in gebouwventilatie of virusverspreiding, de krachten gebundeld. Het doel van het Masterplan Ventilatie is kennis, tools en andere hulpmiddelen ontwikkelen die professionals helpen om de ventilatie in gebouwen te optimaliseren. De site masterplanventilatie.nl is door ventilatiespecialist Ventilair (lid van Binnenklimaat Nederland) ingericht als centraal informatieplein en in eigendom overgedragen aan het consortium.

Op deze website zijn een aantal quickscans te vinden voor verschillende gebouwfuncties en een infographic en een rekentool.

Artikel over Losmaakbaarheid in de ISSO Referentiedetails

Losmaakbaarheid is een belangrijke methode om de bouw circulair te maken. ISSO ontwikkelt een methode om de losmaakbaarheid in de Standaard Referentiedetails inzichtelijk te maken.

In dit artikel wordt de methode om Losmaakbaarheid te bepalen en te visualiseren in de ISSO Referentiedetails toegelicht.