SNM GWW

Milieuprestatie GWW

De leerbundel Milieuprestatie GWW is ontwikkeld voor de opleidingen Civiele Techniek. Het lespakket biedt uitleg over het stelsel van milieuprestatie en geeft inzicht in de betekenis ervan voor GWW-sector op de weg naar een duurzame en circulaire bouweconomie.

De leerbundel Milieuprestatie GWW wordt uitgegeven door de Stichting Nationale Milieudatabase en is primair ontwikkeld voor het onderwijs, maar biedt uitgebreid informatie voor iedereen die zich meer in dit onderwerp wil verdiepen.

Het materiaal is vrij en kosteloos te downloaden om te gebruiken in de lessen van onderwijs instellingen en door andere geïnteresseerden. Het materiaal mag naar eigen inzicht worden bewerkt en aangepast. De auteursrechten van het oorspronkelijke  lesmateriaal behoren toe aan de Stichting Nationale Milieudatabase.

De toelichtingen, presentaties, enz. zijn te bekijken en te downloaden door op de link in de tekst te klikken of direct op de links in de kolom rechts in het scherm.

Alvorens het materiaal te downloaden en al dan niet aangepast te gebruiken in onderwijssituaties verzoeken wij u ons hiervan een bericht te sturen met vermelding van de onderwijsinstelling waarvoor u het materiaal wilt gebruiken. Daarnaast zijn wij benieuwd naar uw ervaringen met het lespakket. Uw bericht kunt u versturen via mailadres: communicatie@milieudatabase.nl.

Het lespakket Milieuprestatie GWW bestaat uit:

  • Docententoelichting Milieuprestatie GWW,

De docententoelichting beschrijft de leerdoelen en eindtermen en geeft aanwijzingen voor het gebruik van het lespakket.

Docententoelichting

  • PowerPointpresentatie A: Milieuprestatie GWW Algemeen,

De presentatie geeft een uitleg over de werking en de betekenis van het stelsel van milieuprestatie, plaatst het stelsel in de context van de duurzaamheidsambities en positioneert het stelsel ten opzichte van andere instrumenten.

A_Milieuprestatie GWW_Algemeen

  • PowerPointpresentatie B: Milieuprestatie GWW Toepassing,

De presentatie geeft een beeld van de wijze waarop de GWW-sector de weg naar een duurzame en circulaire bouweconomie heeft ingezet, behandelt een aantal duurzame innovaties in de GWW-sector en de wijze waarop milieuprestatie kan worden ingezet om het effect van de verduurzaming vast te stellen;

B_Milieuprestatie GWW Toepassing 

  • Opdrachten,

De opdrachten geven inzicht in de werking van de MKI-berekeningen en bieden oefeningen in het verlagen van de milieu-impact van bouwwerken.

C_Rekenen_aan_GWW_Opdrachten   (Word-document)

C_Rekenen_aan_GWW_Opdrachten-data&invoerbladen  (Excel-document)

C_Rekenen aan_MKI_Uitwerkingen   (Word-document)

C_Rekenen_aan_MKI_Uitwerkingen    (Excel-document)

Lespakket Milieuprestatie compleet

Het lespakket in zijn geheel, alle hierboven genoemde documenten kunnen ook als een pakketje snel hier of via de onderaan in de rechterkolom gegeven ZIP file worden gedownload.

Milieuprestatie GWW.zip

Docentenpresentatie

Ter promotie van het gebruik van het lesmateriaal is een korte PowerPointpresentatie ontwikkeld. De presentatie geeft uitleg over het doel en de inhoud van de lesbrief en kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor collegiaal overleg over de inzet van de materiaal.

Docentenpresentatie